Tin tức Hà Nội 24h: Gần 300 giáo viên có nguy cơ mất việc; Dân Thủ đô khát nước sạch