Ngoại thành Hà Nội ngập úng: Dân "khát" nước sạch

Rác rưởi, bèo trôi ngập mặt nước gây mùi khó chịu
Rác rưởi, bèo trôi ngập mặt nước gây mùi khó chịu