Ngoại thành Hà Nội ngập úng: Dân "khát" nước sạch

Rác rưởi, bèo trôi ngập mặt nước gây mùi khó chịu
Rác rưởi, bèo trôi ngập mặt nước gây mùi khó chịu
Rác rưởi, bèo trôi ngập mặt nước gây mùi khó chịu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top