Vụ gần 300 giáo viên có nguy cơ mất việc: Huyện Thanh Oai quyết chấm dứt hợp đồng

Ông Nguyễn Tuệ Sơn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Oai
Ông Nguyễn Tuệ Sơn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Oai