Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu, xử lý nghiêm thu chi trái quy định

Đường dây nóng sẽ được công bố để người học, cha mẹ học sinh phản ánh các hiện tượng thu chi trái quy định.
Đường dây nóng sẽ được công bố để người học, cha mẹ học sinh phản ánh các hiện tượng thu chi trái quy định.