Chậm sửa chữa hằn lún đường sẽ bị dừng thu phí

Chậm sửa chữa hằn lún đường sẽ bị dừng thu phí. Ảnh GT
Chậm sửa chữa hằn lún đường sẽ bị dừng thu phí. Ảnh GT
Chậm sửa chữa hằn lún đường sẽ bị dừng thu phí. Ảnh GT
Lên top