Gần 200 người Việt từ Châu Âu về đến sân bay Đà Nẵng an toàn

Gần 200 người Việt từ Châu Âu về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Gần 200 người Việt từ Châu Âu về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Gần 200 người Việt từ Châu Âu về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top