Đưa 340 công dân Việt Nam từ Nga về nước

340 công dân Việt Nam từ Nga về nước đã đến Vân Đồn. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
340 công dân Việt Nam từ Nga về nước đã đến Vân Đồn. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
340 công dân Việt Nam từ Nga về nước đã đến Vân Đồn. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top