13 ngày Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

13 ngày Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: CDC Đà Nẵng
13 ngày Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: CDC Đà Nẵng
13 ngày Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: CDC Đà Nẵng
Lên top