Hơn 30 bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng đã nhận đủ lương

Hơn 30 bác sĩ bệnh viện GTVT Hải Phòng đã nhận đủ lương đến tháng 5.2020. Ảnh Mai Chi
Hơn 30 bác sĩ bệnh viện GTVT Hải Phòng đã nhận đủ lương đến tháng 5.2020. Ảnh Mai Chi
Hơn 30 bác sĩ bệnh viện GTVT Hải Phòng đã nhận đủ lương đến tháng 5.2020. Ảnh Mai Chi
Lên top