6 tháng, thiên tai cướp đi 47 sinh mạng, gây thiệt hại 3.383 tỉ đồng

Mưa lớn từ ngày 2-4.7.2020 gây sạt lở đất nghiêm trọng, phá hủy nhiều tuyến đường giao thông tại Lào Cai. Ảnh: Phòng, Chống thiên tai
Mưa lớn từ ngày 2-4.7.2020 gây sạt lở đất nghiêm trọng, phá hủy nhiều tuyến đường giao thông tại Lào Cai. Ảnh: Phòng, Chống thiên tai
Mưa lớn từ ngày 2-4.7.2020 gây sạt lở đất nghiêm trọng, phá hủy nhiều tuyến đường giao thông tại Lào Cai. Ảnh: Phòng, Chống thiên tai
Lên top