Nắng nóng chết người: Những nơi sớm trở nên không thể sống được

Nắng nóng khô hạn ở Chennai, Ấn Độ ngày 24.4.2020. Ảnh: AFP
Nắng nóng khô hạn ở Chennai, Ấn Độ ngày 24.4.2020. Ảnh: AFP
Nắng nóng khô hạn ở Chennai, Ấn Độ ngày 24.4.2020. Ảnh: AFP
Lên top