Hạn hán khốc liệt không chỉ bởi thiên tai

Nhiều đàn cừu ở Ninh Thuận quay quắt trong nắng hạn khốc liệt. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều đàn cừu ở Ninh Thuận quay quắt trong nắng hạn khốc liệt. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều đàn cừu ở Ninh Thuận quay quắt trong nắng hạn khốc liệt. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top