Năm nay nhiều hình thái thiên tai dị thường, hạn hán và nhiều bão mạnh

Nhiều kênh mương cạn trơ đáy do đang hạn hán khốc liệt tại Khánh Hòa và nhiều tỉnh miền Trung. Ảnh: PCTT
Nhiều kênh mương cạn trơ đáy do đang hạn hán khốc liệt tại Khánh Hòa và nhiều tỉnh miền Trung. Ảnh: PCTT
Nhiều kênh mương cạn trơ đáy do đang hạn hán khốc liệt tại Khánh Hòa và nhiều tỉnh miền Trung. Ảnh: PCTT
Lên top