Trung Quốc đang vừa chống dịch COVID-19 vừa chống thiên tai

Nhân viên y tế kiểm dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế kiểm dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế kiểm dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top