Miền Trung và Tây Nguyên đang vật lộn với hạn hán khốc liệt

Hạn hán khốc liệt tại miền Trung và Tây Nguyên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ảnh: PCTT
Hạn hán khốc liệt tại miền Trung và Tây Nguyên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ảnh: PCTT
Hạn hán khốc liệt tại miền Trung và Tây Nguyên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ảnh: PCTT
Lên top