Trung Quốc lên tiếng về cải tổ chợ sau khi bùng dịch ở Bắc Kinh

Các đầu bếp tại Bắc Kinh, Trung Quốc xếp hàng chờ làm xét nghiệm phát hiện COVID-19. Ảnh: AFP.
Các đầu bếp tại Bắc Kinh, Trung Quốc xếp hàng chờ làm xét nghiệm phát hiện COVID-19. Ảnh: AFP.
Các đầu bếp tại Bắc Kinh, Trung Quốc xếp hàng chờ làm xét nghiệm phát hiện COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top