Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Cận cảnh những điểm xả thải ra sông

PV Lao Động ghi nhận ống xả thải từ cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du, Bắc Ninh) đổ ra sông Ngũ Huyện Khê trước khi chảy ra sông Cầu.
PV Lao Động ghi nhận ống xả thải từ cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du, Bắc Ninh) đổ ra sông Ngũ Huyện Khê trước khi chảy ra sông Cầu.
PV Lao Động ghi nhận ống xả thải từ cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du, Bắc Ninh) đổ ra sông Ngũ Huyện Khê trước khi chảy ra sông Cầu.
Lên top