Sông Cầu có được cứu sau chỉ đạo khẩn cấp của UBND tỉnh Bắc Ninh?

Nước ở sông Cầu (đoạn Ngũ Huyện Khê) có màu đen do ô nhiễm nặng. Ảnh: Trần Tuấn
Nước ở sông Cầu (đoạn Ngũ Huyện Khê) có màu đen do ô nhiễm nặng. Ảnh: Trần Tuấn
Nước ở sông Cầu (đoạn Ngũ Huyện Khê) có màu đen do ô nhiễm nặng. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top