Nhà máy nước sạch Sông Cầu tạm ngừng hoạt động do nước sông bị ô nhiễm

Nhà máy nước sạch sông Cầu (TP. Bắc Ninh). Ảnh: Vân Trường.
Nhà máy nước sạch sông Cầu (TP. Bắc Ninh). Ảnh: Vân Trường.
Nhà máy nước sạch sông Cầu (TP. Bắc Ninh). Ảnh: Vân Trường.
Lên top