Sông Cầu ô nhiễm: Bắc Giang "kêu" lên Bộ, Bắc Ninh lại ra văn bản hoả tốc

Sông Ngũ Huyện Khê, nơi đổ ra sông Cầu, đã trở thành một dòng sông chết. Ảnh: Trần Tuấn.
Sông Ngũ Huyện Khê, nơi đổ ra sông Cầu, đã trở thành một dòng sông chết. Ảnh: Trần Tuấn.
Sông Ngũ Huyện Khê, nơi đổ ra sông Cầu, đã trở thành một dòng sông chết. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top