Người dân viết bảng “Công an đang bắn tốc độ” có vi phạm pháp luật?