Phương án giải quyết hàng nghìn lao động dôi dư sau sáp nhập huyện, xã

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Ảnh Trần Vương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Ảnh Trần Vương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Ảnh Trần Vương
Lên top