4 năm, tinh giản biên chế được hơn 50 nghìn người hưởng lương từ ngân sách

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa thông tin tại Hội nghị. Ảnh: T.Vương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa thông tin tại Hội nghị. Ảnh: T.Vương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa thông tin tại Hội nghị. Ảnh: T.Vương
Lên top