Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Nam Định, Hòa Bình và Hải Phòng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: T.Tuấn
Lên top