Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp lại đơn vị hành chính 8 tỉnh

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Đề án. Ảnh Quochoi.vn
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Đề án. Ảnh Quochoi.vn
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Đề án. Ảnh Quochoi.vn
Lên top