Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn:

Sáp nhập huyện, xã là cơ hội đánh giá lại cán bộ, công chức

Lên top