Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ xem xét sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

Lên top