Ông Lâm Văn Mẫn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND được Đại hội bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh Nhật Hồ
Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND được Đại hội bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh Nhật Hồ
Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND được Đại hội bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh Nhật Hồ
Lên top