Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Nguyễn Hoàng Thao làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Xuân Thi
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Nguyễn Hoàng Thao làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Xuân Thi
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Nguyễn Hoàng Thao làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Xuân Thi
Lên top