Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương họp phiên trù bị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị ngày 13.10. Ảnh: Quốc Chiến
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị ngày 13.10. Ảnh: Quốc Chiến
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị ngày 13.10. Ảnh: Quốc Chiến
Lên top