Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI. Ảnh: Quốc Chiến
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI. Ảnh: Quốc Chiến
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI. Ảnh: Quốc Chiến
Lên top