Trao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội - trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Thư. Ảnh: CĐ HN
Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội - trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Thư. Ảnh: CĐ HN
Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội - trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Thư. Ảnh: CĐ HN
Lên top