Long An: Trao 2 "Mái ấm Công đoàn" trong ngày Đại hội Đảng

Tráo "Mái ấm công đoàn" ở huyện Tân Hưng. Ảnh: K.Q
Tráo "Mái ấm công đoàn" ở huyện Tân Hưng. Ảnh: K.Q
Tráo "Mái ấm công đoàn" ở huyện Tân Hưng. Ảnh: K.Q
Lên top