Hà Nội đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hanoi.gov
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hanoi.gov
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hanoi.gov
Lên top