Xử lý kỷ luật 62 người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan

Phiên họp 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Phiên họp 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Phiên họp 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Lên top