Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 6 đảng viên, 8 quân nhân

Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 14. Ảnh QĐND
Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 14. Ảnh QĐND
Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 14. Ảnh QĐND
Lên top