Đà Nẵng sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 từ 20-22.10

Đà Nẵng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19- đợt 2. Ảnh: A.Th
Đà Nẵng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19- đợt 2. Ảnh: A.Th
Đà Nẵng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19- đợt 2. Ảnh: A.Th
Lên top