Đại hội Đảng bộ Quân đội: Bầu 43 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội. Ảnh Hiền Hoà
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội. Ảnh Hiền Hoà
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội. Ảnh Hiền Hoà
Lên top