Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Ảnh: Phước Bình
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Ảnh: Phước Bình
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Ảnh: Phước Bình
Lên top