Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước diễn ra từ ngày 1-3.10

Họp báo cung cấp thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Họp báo cung cấp thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Họp báo cung cấp thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Lên top