Hải Phòng tập trung nắm tình hình, nguyện vọng CNVCLĐ trước Đại hội Đảng TP

Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng phát biểu tại hội nghị nắm tình hình, tư tưởng NLĐ trước thềm Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ 16. Ảnh: MD
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng phát biểu tại hội nghị nắm tình hình, tư tưởng NLĐ trước thềm Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ 16. Ảnh: MD
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng phát biểu tại hội nghị nắm tình hình, tư tưởng NLĐ trước thềm Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ 16. Ảnh: MD
Lên top