Đã có 14/67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội khoá mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh TTXVN
Lên top