Xem phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc đi bộ ngoài không gian

Phi hành gia Trung Quốc đi bộ ngoài không gian. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phi hành gia Trung Quốc đi bộ ngoài không gian. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phi hành gia Trung Quốc đi bộ ngoài không gian. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top