Thêm một phát kiến giúp hiện thực hóa sự sống trên sao Hỏa

Mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top