Sự cố Trạm Vũ trụ ISS nghiêm trọng hơn nhiều so với công bố

Sự cố trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do module Nauka của Nga còn tồi tệ hơn công bố trước đó. Ảnh: NASA
Sự cố trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do module Nauka của Nga còn tồi tệ hơn công bố trước đó. Ảnh: NASA
Sự cố trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do module Nauka của Nga còn tồi tệ hơn công bố trước đó. Ảnh: NASA
Lên top