Bí mật công nghệ duy trì sự sống còn của trạm vũ trụ Trung Quốc

Tên lửa Trường Chinh 5B Y2, mang theo mô-đun lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc cất cánh ở bãi phóng tại tỉnh Hải Nam. Ảnh: Xinhua
Tên lửa Trường Chinh 5B Y2, mang theo mô-đun lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc cất cánh ở bãi phóng tại tỉnh Hải Nam. Ảnh: Xinhua
Tên lửa Trường Chinh 5B Y2, mang theo mô-đun lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc cất cánh ở bãi phóng tại tỉnh Hải Nam. Ảnh: Xinhua
Lên top