Khả năng vượt trội của trạm vũ trụ Trung Quốc cho sứ mệnh sao Hỏa

Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc và tên lửa Trường Chinh 5B Y2 tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, Hải Nam, ngày 23.4.2021. Ảnh: Xinhua
Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc và tên lửa Trường Chinh 5B Y2 tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, Hải Nam, ngày 23.4.2021. Ảnh: Xinhua
Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc và tên lửa Trường Chinh 5B Y2 tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, Hải Nam, ngày 23.4.2021. Ảnh: Xinhua
Lên top