Cải tạo thành công Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS sau trở ngại bất ngờ

Phi hành gia NASA lắp đặt và triển khai tấm mặt trời roll-out (iROSA) đầu tiên của ISS hôm 20.6. Ảnh: NASA
Phi hành gia NASA lắp đặt và triển khai tấm mặt trời roll-out (iROSA) đầu tiên của ISS hôm 20.6. Ảnh: NASA
Phi hành gia NASA lắp đặt và triển khai tấm mặt trời roll-out (iROSA) đầu tiên của ISS hôm 20.6. Ảnh: NASA
Lên top