Trung Quốc cập nhật mới về tình hình xây trạm vũ trụ

Hình ảnh mô-đun lõi trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: CMSA
Hình ảnh mô-đun lõi trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: CMSA
Hình ảnh mô-đun lõi trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: CMSA
Lên top