Vaccine COVID-19 của Novavax hiệu quả 90%, chống được biến thể mới

Vaccine COVID-19 của Novavax. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Novavax. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Novavax. Ảnh: AFP
Lên top